Laatst gewijzigd: 23 mei 2018

Juridische informatie

1. Presentatie van de website.

Gebruikers van www.shop-ping.be ("de SITE") kunnen hier wettelijk de identiteit van de verschillende belanghebbenden vinden in het kader van de implementatie en monitoring:

        Eigenaar: Pierre-Marc Bureau - Rue de la Sitelle 4 - 5651 Laneffe - België ("DE EIGENAAR")
        Maker: VeCrea SPRL
        Publicatiemanager: Pierre-Marc Bureau - pierre-marc.bureau@shop-ping.be De publicatiemanager is een natuurlijke of rechtspersoon.
        Webmaster: Vincent Ertveld - vincent@vecrea.com
        Gastheer: Siteground - Sofia, Bulgarije

2. Algemene gebruiksvoorwaarden website en aangeboden diensten.

Gebruik van de site impliceert de volledige en volledige acceptatie van onderstaande voorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden geconditioneerd of aangevuld, gebruikers van de site worden verzocht deze regelmatig te raadplegen. Deze site is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan worden overwogen zoals besloten door VeCrea Sprl, die de datum van de interventie wil communiceren met de gebruikers. De SITE wordt regelmatig bijgewerkt. Evenzo kunnen de juridische mededelingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn bindend voor de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om kennis te maken.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

Het doel van de site is om informatie te geven over alle Shop-Ping-activiteiten. De door Shop-Ping op de website verstrekte informatie is zo nauwkeurig mogelijk. Hij kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de uitvoering. Alle informatie op de site is indicatief en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de site niet uitputtend. Ze zijn inderdaad onderhevig aan wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn geplaatst.

4. Contractuele beperkingen op de technische gegevens.


De site maakt gebruik van JavaScript, Php, MySql-technologieën. De website kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor materiële schade in verband met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, bevat geen virussen en met een bijgewerkte browser van de laatste generatie.

5. Intellectueel eigendom en vervalsingen.

De EIGENAAR bezit de intellectuele eigendomsrechten of heeft het recht om alle items die beschikbaar zijn op de site te gebruiken, inclusief tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, geluiden, software. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of processen, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de EIGENAAR. Elke ongeoorloofde exploitatie van de site of een van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de wet.

6. Beperkingen van aansprakelijkheid.

Shop-Ping kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de SITE, en als gevolg van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, hetzij het verschijnen van een bug of een incompatibiliteit. de EIGENAAR kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor gevolgschade (zoals bijvoorbeeld verlies van markt of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de SITE. Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgebied) zijn beschikbaar voor gebruikers. de EIGENAAR behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud in deze ruimte te verwijderen die in strijd zou zijn met de toepasselijke wetgeving in Europa, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming. Indien nodig behoudt de vereniging zich ook het recht voor om de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in te schakelen, vooral in het geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium. (tekst, fotografie ...).

7. Beheer van persoonlijke gegevens.

Bij gebruik van de SITE kan het volgende worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker de SITE heeft bezocht, de toegangsprovider van de gebruiker, het adres van het internetprotocol (IP) van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt de vereniging persoonlijke informatie over de gebruiker alleen voor de behoefte aan bepaalde diensten die door de SITE worden aangeboden. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van de feiten, met name wanneer hij ze zelf invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de SITE de verplichting gespecificeerd om deze informatie niet te verstrekken.

Elke gebruiker heeft recht op toegang, rectificatie en verzet tegen de hem betreffende persoonsgegevens door middel van zijn schriftelijke en ondertekende verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het stuk, met vermelding van het adres waarnaar de antwoord moet worden verzonden.

U kunt ook de links in uw profiel gebruiken om persoonlijke gegevens en cookies te openen, wijzigen en verwijderen.

Er wordt geen persoonlijke informatie van de SITE-gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op enige ondersteuning aan derden zonder medeweten van de gebruiker. Alleen de aanname van de aflossing van de vereniging en haar rechten zou de overdracht van dergelijke informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt dezelfde verplichting zou krijgen om gegevens met betrekking tot de gebruiker van de SITE op te slaan en te wijzigen. ↓ De site verzamelt geen persoonlijke informatie. Databases worden beschermd door de UE GRPD.

8. Hyperlinks en cookies.

De SITE bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van de EIGENAAR. De EIGENAAR heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de bezochte sites te controleren en aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor dit feit. De navigatie op de SITE veroorzaakt waarschijnlijk de installatie van cookie (s) op de computer van de gebruiker.

Een cookie is een klein bestand dat de identificatie van de gebruiker niet mogelijk maakt, maar dat informatie registreert met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmetingen mogelijk te maken. De weigering om een ​​cookie te installeren kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken.

De gebruiker kan zijn computer echter op de volgende manier configureren om de installatie van cookies te weigeren:

    In Internet Explorer: tooltab (pictogram in de vorm van een tandwiel in de rechterbovenhoek) / internetopties. Klik op Privacy en kies Blokkeer alle cookies. Bevestig op Ok.
    In Firefox: klik bovenaan het browservenster op de Firefox-knop en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Stel de bewaarregels in op: gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis. Schakel ten slotte het selectievakje uit voor het inschakelen van cookies.
    Onder Safari: klik op rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte 'Privacy' op Instellingen voor inhoud. In het gedeelte "Cookies" kunt u cookies blokkeren.
    Onder Chrome: klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte 'Privacy' op Voorkeuren. Op het tabblad "Privacy" kunt u cookies blokkeren.

9. Toepasselijk recht en toekenning van bevoegdheid.

Elk geschil in verband met het gebruik van de SITE is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Het is exclusief bevoegd voor de bevoegde rechtbanken van Dinant.

Credits: Juridische kennisgevingen zijn gegenereerd en aangeboden door Subdelirium Legal information generator


Accept

Site use cookies